Saturday, July 24, 2004

புதிய பதிவுகள்

தமிழோவியத்தில் எனது படைப்புகள் வெளியாகி உள்ளன. எட்டிப் பாருங்களேன்.
அம் மெய்யப்பன்: சிறுகதை
பியானோ ஒளிர்வதும் மிளிர்வதும் - 1
பியானோ ஒளிர்வதும் மிளிர்வதும் - 2  

No comments: